Jak złożyć reklamację w Cloth Store?

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Jeżeli zakupiony Produkt posiada wadę lub jest uszkodzony, prosimy o zgłoszenie reklamacji. Aby rozpatrzyć reklamację, wypełnij protokół reklamacyjny, podając jak najwięcej szczegółów dotyczących wady celem szybszego rozpatrzenia reklamacji.

Gdzie przesłać protokół reklamacyjny?

Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie:
- wypełnionego protokołu pocztą elektroczniczną na adres [email protected],
- lub drogą tradycyjną na adres:

Cloth sp. z o.o.
ul. Pomorska 6-8
85-050 Bydgoszcz

Jak zwrócić zakupiony Produkt?

Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny, w stanie nienaruszonym na adres sklepu:
Cloth sp. z o.o.

Pomorska 6-8

85-050, Bydgoszcz

dołączając potwierdzenie sprzedaży lub fakturę, oraz protokół reklamacyjny.

Podstawą do reklamacji jest dołączenie dowodu zakupu.

Rozpatrzenie reklamacji

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny oraz potwierdzenie sprzedaży lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym BOK nie później jednak, niż w ciągu 24 h od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:

[email protected] , tel:+48 507 217 523