Jak złożyć reklamację w Cloth Store?

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Jeżeli zakupiony Produkt posiada wadę lub jest uszkodzony, prosimy o zgłoszenie reklamacji. Aby rozpatrzyć reklamację, wypełnij protokół reklamacyjny do pobrania TUTAJ, podając jak najwięcej szczegółów dotyczących wady celem szybszego rozpatrzenia reklamacji.

Gdzie przesłać protokół reklamacyjny?

Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie:
- wypełnionego protokołu pocztą elektroczniczną na adres [email protected],
- lub drogą tradycyjną na adres:

Cloth sp. z o.o.
ul. Pomorska 6-8
85-050 Bydgoszcz

Jak zwrócić zakupiony Produkt?

Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny, w stanie nienaruszonym na adres sklepu:
Cloth sp. z o.o.

Pomorska 6-8

85-050, Bydgoszcz

dołączając potwierdzenie sprzedaży lub fakturę, oraz protokół reklamacyjny.

Podstawą do reklamacji jest dołączenie dowodu zakupu.

Rozpatrzenie reklamacji

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny oraz potwierdzenie sprzedaży lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym BOK nie później jednak, niż w ciągu 24 h od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:

[email protected] , tel:+48 507 217 523